امروز: یکشنبه 11 خرداد 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
تاثیر سرعت در ایمنی راه 1,900 دانلود
شناسایی و ارزیابی چالش های حمل و نقل پایدار جاده ای سازگار با زیست بوم در ایران 1,900 دانلود
اولویت بندی سیاست های عمده حمل و نقل پایدار بر اساس اثر بخشی در هر یک از ابعاد سه گانه توسعه پایدار و بر اساس ترکیب سه بعد 2,000 دانلود
تامین ایمنی پرواز با معرفی سامانه جدید مدیریت روسازی فرودگاه ها در ژاپن 1,900 دانلود
تشخیص و ردیابی و طبقه بندی وسایل نقلیه با تکنیک های پردازش تصویر برای سیستم حمل و نقل هوشمند 3,000 دانلود
بررسی جامعه شناختی تاثیر اخلاق ترافیك شهروندی بر تخلفات رانندگی، به تفكیك جنسیت؛ مطالعه موردی:كلانشهر تهران 2,000 دانلود
طراحی فضای شهری بومگرا در توسعههای جدید شهری: آشتی توسعه و پایداری « با تأكید بر طراحی بومگرا در خیابانهای شهر 2,000 دانلود
پاورپوینت ایران 1404 3,000 دانلود
معماری و شهرسازی ایران در دوران گذار 2,000 دانلود
پاورپوینت خانه ی مالاپارت 3,000 دانلود
پاورپوینت تحلیل نمونه های هتل 3,000 دانلود
مفهوم حس مكان و عوامل شكل دهنده آن 2,000 دانلود
هندسه در كاشی كاری های مسجد جامع اصفهان 2,000 دانلود
آیین نامه طراحی بنادر و ساز ههای دریایی ایران 3,000 دانلود
حیات اجتماعی خیابان 2,000 دانلود
نظریه ها و روش های طراحی 1,900 دانلود
رویكردی تحلیلی بر نظریههای طراحی كریستوفر الكساندر 2,000 دانلود
آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای سنتی شهری نمونه موردی: طراحی محور پیاده امامزاده قاسم)ع(* 1,900 دانلود
طراحی شهری سیاست گذار و طراحی شهری طرح ریز 1,900 دانلود
تاثیر فناوری اطلاعات در برنامه ریزی فضایی 1,900 دانلود
مكان گزینی بهینه فضای سبز شهری جهت خدمات رسانی مناسب با استفاده از تاپسیس وgis (نمونه موردی: منطقه 8 تهران) 2,000 دانلود
ارزیابی پراكنش كاربری اراضی یور محله بابلسر با استفاده ازgis 2,000 دانلود
قانون برگذاری مناقصات 2,000 دانلود
پاورپوینت قلعه رودخان 3,000 دانلود
تحلیلی بر شهرهای صنعتی و دیدگاه های تونی گارنیه 2,000 دانلود
پاورپوینت هنر گچبری 3,000 دانلود
ایجاد مدیریتی نوین در نواحی شهری با استفاده از موبایلgis 1,900 دانلود
بررسی و شناخت موانع فرهنگ مشارکت شهروندی و تحقق جامعه مدنی )نمونه موردی: منطقه 01 شهر اصفهان( 2,000 دانلود
احیای ارزش فضایی میدان نقش جهان اصفهان 1,900 دانلود
مفهوم فرم به ویژه در هنر 1,900 دانلود
اشنایی با مهندس محسن فروغی 1,900 دانلود
فزیک هالیدی جلد اول ویراست چهارم 3,000 دانلود
ارزیابی استراتژی های نوسازی در بافت های فرسوده شهری(نمونه موردی محله خانی آباد تهران) 1,900 دانلود
وندالیسم)تخریب گرایی( و تأثیر آن بر مبلمان ترافیکی،با نگاهی بر منطقة 3 شهر اصفهان 1,900 دانلود
شهرستان فاروج 1,900 دانلود
شهر کانون فرهنگ 1,900 دانلود
پاورپوینت ضوابط طراحی استخرها 4,000 دانلود
بررسی و تحلیل ساختار کالبدی باغ ارم شیراز 2,000 دانلود
برنامه ریزی منظر در سایت ھای آسیب دیده 2,000 دانلود
دانلود پاورپوینتی در مورد الکترود 4,000 دانلود
جزوه اقتصاد شهری ونوشته دکتر زیاری 1,900 دانلود
اكولوژی و درك فركتالی در معماری نوین 1,900 دانلود
پاورپوینت شهر الكترونیكى 4,000 دانلود
زندگی نامه و اثار ابنزرهاوارد 1,900 دانلود
بررسی دوران گذار شهرسازی ایران 1,900 دانلود
کاهش آسیب پذیری و بهسازی مسکن و شریان های شهری، نمونه موردی: شهرنظرآباد 1,900 دانلود
نوسازی بافت فرسوده و ضرورت تغییر نگرش در تهیه و اجرای طرح های جامع و تفصیلی(نمونه موردی:شهر اصفهان) 3,000 دانلود
ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح هادی شهر دهاقان 1,900 دانلود
زندگی به شوق شهر 1,900 دانلود
دروازه های قدیم در خاطره جمعی شهر معاصر ریشه یابی رشته های خاطره ایی 1,900 دانلود